Čištění kůže

Postup čištění kůže poppers y je obdobný jako při použití jiných čistících látek. Nanese se jemně trochu čistidla na čištěné místo a jemně se rozetře. Nesmí se působit opět žádným větším tlakem, protože by mohlo dojít třeba i k poškození lícové strany výrobku, či jeho viditelné části. Přípravek se musí nechat dokonale zaschnout v- opět z bezpečnostních důvodů. Při manipulaci s čističem na kůži je opravdu naprosto nezbytné použít latexových rukavic, protože jinak nejsme schopni bezpečně přípravek na dané místo aplikovat.

Větrat ještě více

Protože taky jde často o čištění podstatně větších ploch, než je tomu při čištění video či audio hlav, je třeba bezpodmínečně zabezpečit dokonalé odvětrávání dotčeného prostoru a zajistit dostatečné vyvětrání i po skončení čištění, dokud nejsou opravdu všechny těkavé složky čističe z místnosti pryč.