Tag Archives: poppers

Reklamní tah

Všechno laborování s názvy a použitím jiných isomerů amylnitritu je hlavně reklamním tahem proti konkurenci, protože všechny amylnitrity fungují na stejném principu a je vcelku lhostejné, jestli si čichnete izobutylnitrit, či izopropylnitrit – chemicky jsou to všechno alkylnitrity a mají stejnou nitritovou funkční skupinu O-N=O a tedy působí stejným chemickým mechanismem v lidském těle.

Rozdíly v působení

Uživatelé ale uvádí přesto odlišné fungování a zejména odlišné doprovodné příznaky po použití těchto látek (například bolest hlavy). Nelze to ale přičítat vlastní účinné látce, spíš možným dalším příměsím, které se u jednotlivých výrobců mohou do vlastního poppersu http://www.euforikum.cz/5-poppers-10ml dostat, případně je-li ředěn a podobně. Navíc je každý jedinec jinak citlivý, nemluvě o tom, že záleží také na tom, kolik si čichnete. A to se dá jen těžko exaktně změřit.